2015: Keresztszülő Program

 

„A gyerekek az öröm, a reménység. Gyönge testével valami világi, ártatlan lelkében valami égi, egész kedves valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” Gárdonyi Géza     

Keresztszülő program

A program támogatja azokat a nehéz szociális helyzetű gyermekeket/diákokat, akinek törekvése, tanulmányi eredménye példaértékű. A támogatás folyósítására 1 tanéven keresztül, az oktatási intézmény pedagógusával történő egyeztetés követően kerül sor.

A támogatás gyermekenként 60.000,- Ft lehet, és az alábbi célokra használható fel:

Tankönyv, füzetcsomag megvásárlása

Bejárás költségeinek támogatása,

Osztálypénz-befizetés átvállalása

Osztálykirándulás, erdei iskola, nyári tábor kifizetése

Olyan támogatás vállalása, mellyel a gyermek szellemi, erkölcsi, testi fejlődése segíthető.

 

A támogatások legjobb felhasználását az intézmények pedagógusai és az alapítvány között kialakult bizalom és szoros kapcsolat biztosítja.

Sajnálatos módon a 2015 évben pályázati forrást tudott szerezni a program, így vált szükségessé fenntarthatósága érdekében a program felkarolása.