Kézfogás 2006

Programok

10:00 Halmos Eszter: J. S. Bach: 115. kantáta – Bete aber auch dabei…
10:05 Üdvözlet az érkezőknek: Korzenszky Richárd OSB perjel
10:15 Halmos Eszter: Fauré: Requiem – Pie Jesu
10:20 Görbe László Sch.P. atya köszöntője
10:25 Halmos Eszter:  Esterházy Pál: Harmonia Caelestits:
Quando cor nostrum visitas (Mikor látogatod meg szívünket?)
Dic Beatae Virgini (Mondj a Boldogságos Szűznek)
Sancti Dei, triumphate (Isten szentjei, ujjongjatok)
10:30 Czigány György előadása
11:15 Sík Sándor Kórus műsora, kórusvezető: Borián Tibor Sch.P.
****************
11:45 ebéd, beszélgetés az Apátság földszinti folyosóin, termeiben
****************
13:00 fuvolatrió: a Gárdonyi Zoltán Zeneiskola növendékei
13:05 a Keresztény Szülők Alapítványa átadja az iskoláknak támogatását
13:15 Szent Margit Óvoda, Veszprém bemutatkozása
Szent Anna Óvoda, Pápa bemutatkozása
13:25 beszélgetés Czigány Györggyel, a beszélgetést vezeti: Gyóni András igazgató
14:30 Kovács Dezső karnagy orgonameditácóra hívja a megjelenteket
Pikéthy művek
15:00 zárószentmise, főcelebráns: Görbe László Sch.P
közreműködik a Sík Sándor kórus