Kézfogás 2006

Programok

10:00 Halmos Eszter: J. S. Bach: 115. kantáta - Bete aber auch dabei... 10:05 Üdvözlet az érkezőknek: Korzenszky Richárd OSB perjel 10:15 Halmos Eszter: Fauré: Requiem - Pie Jesu 10:20 Görbe László Sch.P. atya köszöntője 10:25 Halmos Eszter:  Esterházy Pál: Harmonia Caelestits: Quando cor nostrum visitas (Mikor látogatod meg szívünket?) Dic Beatae Virgini (Mondj a Boldogságos Szűznek) Sancti Dei, triumphate (Isten szentjei, ujjongjatok) 10:30 Czigány György előadása 11:15 Sík Sándor Kórus műsora, kórusvezető: Borián Tibor Sch.P. **************** 11:45 ebéd, beszélgetés az Apátság földszinti folyosóin, termeiben **************** 13:00 fuvolatrió: a Gárdonyi Zoltán Zeneiskola növendékei 13:05 a Keresztény Szülők Alapítványa átadja az iskoláknak támogatását 13:15 Szent Margit Óvoda, Veszprém bemutatkozása Szent Anna Óvoda, Pápa bemutatkozása 13:25 beszélgetés Czigány Györggyel, a beszélgetést vezeti: Gyóni András igazgató 14:30 Kovács Dezső karnagy orgonameditácóra hívja a megjelenteket Pikéthy művek 15:00 zárószentmise, főcelebráns: Görbe László Sch.P közreműködik a Sík Sándor kórus